Rocznica

wydarzenie coroczne

Rocznica – dzień przypadający dokładnie w rok, dwa, trzy itd. lata po jakimś fakcie, zdarzeniu. W zależności od wagi wydarzenia rocznica może być okazją do nawiązań w postaci porównań lub wspomnień, a jeżeli wydarzenie to było radosne lub w inny sposób znaczące, to nawet do uroczystych obchodów. Takie obchody nazywa się zazwyczaj świętami, a jeżeli przypadają na rocznicę znaczącą liczbowo – jubileuszami.

Rocznica może dotyczyć np. bitwy, odkrycia, śmierci, wybuchu wojny, wyzwolenia itp.

Niektóre rocznice mają swoje własne nazwy, przykładowo:

  • rocznica ślubu — gody
  • rocznica urodzenia — urodziny
  • rocznica śmierci (urodzenia) patrona imienia — imieniny