Roman Hoppe

profesor nauk weterynaryjnych

Roman Hoppe (ur. 9 października 1908 w Gniewaniu na Podolu, zm. 1 lutego 1979 w Warszawie) – lekarz weterynarii, naukowiec, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Tablica ku pamięci Romana Hoppego na budynku dawnego starostwa powiatowego w Przasnyszu
Grób na cmentarzu w Marysinie Wawerskim

EdukacjaEdytuj

Ukończył gimnazjum w Tomaszowie Mazowieckim (matura 1927). W 1928 rozpoczął studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Rok później przeniósł się na Wydział Weterynaryjny tegoż uniwersytetu. W 1935 uzyskał dyplom lekarza weterynarii. Po studiach pracował w Katedrze Patologii i Anatomii Patologicznej jako st. asystent. Tam też (1937) doktoryzował się na podstawie pracy O zmianach histologicznych w nerkach płodu przy brucellozie bydła.

Pobyt w PrzasnyszuEdytuj

W l. 1937-1939 pracował w Przasnyszu jako powiatowy lekarz weterynarii. Po odbyciu kampanii wrześniowej wrócił do pracy w Przasnyszu, by w 1945 ponownie objąć stanowisko powiatowego lekarza weterynarii (do 1948).

Praca naukowaEdytuj

W 1946 odbył w Warszawie przewód habilitacyjny na podstawie pracy Wpływ ułożenia głowy i szyi na kształtowanie się czaszki płodów końskich i płynące stąd wskazania dla rozwiązywania ciężkich porodów u klaczy. W 1947 uzyskał tytuł docenta położnictwa zwierząt. Prowadził z tego zakresu wykłady zlecone. W latach 1948-1953 był konsultantem Ministerstwa PGR do spraw niepłodności klaczy. W 1950 został kierownikiem Katedry Położnictwa i Patologii Rozrodu Zwierząt (od 1952 w strukturze Wydziału Weterynaryjnego SGGW). W 1954 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1965 - profesora zwyczajnego. Za swą działalność naukowo-dydaktyczną i społeczno-zawodową był wielokrotnie odznaczany i nagradzany. Jego dorobek naukowy i publicystyczny obejmuje 110 pozycji.

Działalność organizacyjnaEdytuj

W latach 1956-1958 był prodziekanem, a następnie w latach 1958-1960 dziekanem Wydziału Weterynaryjnego SGGW. W latach 1962-65 pełnił funkcję prorektora ds. nauki SGGW. Był z-cą redaktora naczelnego Życia Weterynaryjnego, a w 1955 i 1957 prezesem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

Uhonorowanie pośmiertneEdytuj

Został pochowany na cmentarzu w Marysinie Wawerskim. 25 czerwca 1983 odbyła się uroczystość nadania imienia prof. dr hab. Romana Hoppe lecznicy specjalistycznej w Przasnyszu. Na ścianie budynku odsłonięto tablicę pamiątkową (w październiku 2003 przeniesioną do dawnej siedziby starostwa powiatowego). Jego imię nosi też jedna z przasnyskich ulic.

BibliografiaEdytuj

  • J. From, Roman Hoppe – przasnyskie karty jego życiorysu, w: Przasnyska Oświata i Kultura w okresach Pokoju. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej. Warszawa-Przasnysz 1988, s. 70-74;
  • E. K. Prost, Wybitni Polscy Lekarze Weterynarii XX wieku w nauce i zawodzie, Lublin 2005, s. 121-123;
  • K. Millak, Uczelnia Weterynaryjna w Warszawie 1840-1965, Warszawa 1965, s. 311-315.

Linki zewnętrzneEdytuj