Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych

towarzystwo naukowe

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych (w brzmieniu łacińskim Societas Polona Scientiarum Veterinariarum, angielskim Polish Society of Veterinary Sciences – towarzystwo, którego pierwsze posiedzenie odbyło się 9 lipca 1949 w Warszawie. Zatwierdzenie statutu organizacji miało miejsce 26 lutego 1952 i tę datę uznaje się za datę jej powstania.

HistoriaEdytuj

Towarzystwo wyodrębniło się z takich historycznych organizacji, jak:

 • Towarzystwo Weterynarskie we Lwowie (1886),
 • Warszawskie Towarzystwo Weterynaryjne (1909),
 • Związek Zawodowy Lekarzy Weterynaryjnych RP (1920),
 • Zrzeszenie Lekarzy Weterynaryjnych RP (1932).

CeleEdytuj

 • Upowszechnianie i rozwój nauk weterynaryjnych w kraju.
 • Inspiracja prac naukowo-badawczych w zakresie nauk weterynaryjnych.
 • Inspiracja i popieranie realizacji programów kształcenia i specjalizacji w zawodzie lekarza weterynarii.
 • Reprezentacja polskich nauk weterynaryjnych.
 • Organizacja kongresów naukowych, zjazdów, sympozjów, konferencji i wystaw.
 • Ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród za działalność naukową.
 • Współpraca z władzami i organizacjami społecznymi oraz placówkami i stowarzyszeniami naukowo-badawczymi.
 • Współpraca z międzynarodowymi organizacjami weterynaryjnymi, reprezentowanie polskich nauk weterynaryjnych na kongresach, zjazdach i sympozjach międzynarodowych.
 • Opiniowanie prac z zakresu nauki i kształcenia weterynaryjnego.
 • Działalność wydawnicza.
 • Utrzymanie biblioteki i muzeum weterynaryjnego.
 • Działalność w zakresie historii nauk i zawodu weterynaryjnego.

SekcjeEdytuj

 • Kliniczna
 • Biologii i Patologii Rozrodu
 • Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej
 • Higieny i Technologii Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
 • Parazytologiczna
 • Patologii Zwierząt Nieudomowionych
 • Patologii Drobiu
 • Fizjologii i Patologii Konia
 • Historii Medycyny Weterynaryjnej
 • Ichtiopatologii
 • Farmakologii i Toksykologii
 • Patologii Małych Zwierząt
 • Immunologii
 • Bujatryczna
 • Żywienia Zwierząt i Higieny Pasz
 • Dobrostanu Zwierząt i Higieny Środowiska
 • Hyopatologii
 • Neonatologii

CzłonkowieEdytuj

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 • zwyczajnych,
 • honorowych,
 • wspierających.

Zarząd GłównyEdytuj

ZarządEdytuj

PrezesiEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Oddziały - PTNW, www.ptnw.pl [dostęp 2019-12-19] (pol.).