Rozwinięcie dziesiętne

rodzaj prezentacji liczb

Rozwinięcie dziesiętne – sposób przedstawiania liczb rzeczywistych w postaci ułamka dziesiętnego lub ułamka dziesiętnego nieskończonego.