Splot rypsowy

splot pochodny splotu płóciennego
(Przekierowano z Ryps)

Splot rypsowy – splot pochodny splotu płóciennego. W splocie płóciennym długości przeplotów wątku i osnowy są sobie równe i wynoszą 1. Zapisuje się to w postaci wyróżnika splotu

Schemat tworzenia tkaniny rypsowej oraz rysunek splotu
Porównanie różnych splotów rypsowych

Sploty rypsowe regularne powstają przez wydłużenie przeplotu wątku lub osnowy o określoną liczbę nitek. W splotach nieregularnych długości przeplotów są zmienne, np. jak na rysunku.

Sploty rypsowe dzielą się na:

  • osnowowe regularne (poprzeczne) – powstające przez wydłużenie przeplotu np. o dwie nitki wzdłuż osnowy, (0,0,1,0,0) co daje poprzeczne prążki.
  • wątkowe regularne (podłużne) – powstające przez wydłużenie przeplotu np. o dwie nitki tylko wzdłuż wątku, co daje podłużne prążki.
  • wątkowe i osnowowe nieregularne – powstają przez zastosowanie dwóch różnych wielkości przeplotów w raporcie. Sploty rypsowe nieregularne tworzą prążki o różnej szerokości.
  • wątkowe i osnowowe, regularne i nieregularne sploty rypsowe skośne – prążki na tkaninie przebiegają pod różnymi kątami.
  • wzorzyste – kombinacja różnych, opisanych wyżej splotów pozwala uzyskać niewielkie, proste wzory, złożone z figur geometrycznych.

Rysunki ilustrują kilka odmian splotu rypsowego.

Zastosowanie: tkaniny ścierkowe, obrusowe, stołowe, dekoracyjne, frotte.