Otwórz menu główne

Rząd Felixa Schwarzenberga – rząd, rządzący Cesarstwem Austriackim od 27 listopada 1848 do 5 kwietnia 1852.

Rząd został utworzony w Kromieryżu. W kilka dni po utworzeniu rządu, 2 grudnia abdykował cesarz Ferdynand I, na rzecz swojego bratanka Franciszka Józefa I.

Premierem rządu i ministrem spraw zagranicznych był książę Felix zu Schwarzenberg. Ministrem spraw wewnętrznych w tym rządzie był Franz Stadion (od maja 1849 Aleksander von Bach), ministrem handlu Karl Bruck, ministrem oświaty Leo von Thun-Hohenstein.

Po śmierci księcia Schwarzenberga w 1852, tytułu premiera nie odnowiono, bo nominalną głową rządu został cesarz Franciszek Józef I, w imieniu którego rządził minister spraw wewnętrznych Aleksander von Bach (jego rządy nazywano erą neoabsolutyzmu).

Zasługą rządu Schwarzenberga było zorganizowanie izb przemysłowo-handlowych, budowa linii kolejowych (w tym Kolei Południowej przekraczającej Alpy), utworzenie doskonałego systemu szkolnictwa średniego (w Polsce funkcjonował do 1930).

BibliografiaEdytuj

  • Waldemar Łazuga, Rządy polskie w Austrii. Gabinet Kazimierza hr. Badeniego 1895-1897, Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, 1991, ISBN 83-232-0214-1, OCLC 830073197.
  • Henryk Wereszycki - Historia Austrii. Warszawa 1972