Rząd układu dynamicznego

Rząd układu dynamicznego – liczba zmiennych stanu lub, innymi słowy, liczba wymiarów wektora stanu danego układu dynamicznego.

Rząd układu dynamicznego jest zawsze większy od zera (czyli ), podczas gdy rząd układu statycznego jest równy

Jeśli to układ dynamiczny jest układem o parametrach rozłożonych lub układem nieskończenie wymiarowym. Przeciwieństwem układów o parametrach rozłożonych są układy o parametrach skupionych, dla których przybiera bardzo duże wartości, ale są to wartości skończone – dlatego układy takie nazywa się też układami skończenie wymiarowymi.

Wyznaczanie rzędu układu dynamicznego w zależności od posiadanych danych:

  • Jeśli dany jest opis układu za pomocą równań stanu, to rząd układu dynamicznego utożsamiany jest z liczbą zmiennych stanu używanych w układzie.
  • Jeśli dany jest opis układu za pomocą równania różniczkowego liniowego, to rząd układu należy utożsamiać ze stopniem tego równania różniczkowego.
  • Jeśli dany jest opis układu za pomocą transmitancji, to rząd układu należy utożsamiać z najwyższym wykładnikiem potęgi transmitancji. W przypadku układów właściwych rząd układu należy utożsamiać ze stopniem wielomianu mianownika transmitancji.