Sąd Najwyższy Nebraski

Sąd Najwyższy Nebraski (ang. Nebraska Supreme Court) – najwyższy organ władzy sądowniczej i zarazem najwyższa instancja odwoławcza w systemie prawnym amerykańskiego stanu Nebraska. Składa się z prezesa oraz sześciu sędziów. Powołuje ich gubernator Nebraski, przy czym mandat każdego z sędziów musi być potwierdzany przez obywateli stanu w drodze referendum przeprowadzanego co sześć lat. Sędziowie (z wyjątkiem prezesa) są powoływani z zachowaniem parytetu geograficznego - każdy z nich reprezentuje jeden z sześciu okręgów sądowych, na jakie podzielony jest stan. Na decyzje sądu przysługuje skarga do Sądu Najwyższego USA.

Nebraska
Pieczęć Nebraski

Ten artykuł jest częścią serii:
Polityka stanu
Nebraska

Skład edytuj

stan na 18 lutego 2023

  • prezes - Michael Heavican (od 2006, nominowany przez gubernatora Dave'a Heinemana)
  • okręg 1 - Stephanie F. Stacy (od 2015, nominowana przez gubernatora Pete'a Rickettsa)
  • okręg 2 - Lindsey Miller-Lerman (od 1998, nominowana przez gubernatora Bena Nelsona)
  • okręg 3 - William B. Cassel (od 2012, nominowany przez gubernatora Dave'a Heinemana)
  • okręg 4 - Jonathan Papik (od 2018, nominowany przez gubernatora Pete'a Rickettsa)
  • okręg 5 - Jeffrey J. Funke (od 2016, nominowany przez gubernatora Pete'a Rickettsa)
  • okręg 6 - John Freudenburg (od 2018, nominowany przez gubernatora Pete'a Rickettsa)

Linki zewnętrzne edytuj