Sławomir Smoleński

Sławomir Smoleński (ur. 16 maja 1926 w Ciechanowie, zm. 10 stycznia 2018 w Marlboro, USA) – polski ekonomista, geograf, redaktor i administrator.

Sławomir Smoleński
Data i miejsce urodzenia

16 maja 1926
Ciechanów

Data i miejsce śmierci

10 stycznia 2018
Marlboro, USA

Zawód, zajęcie

ekonomista

Odznaczenia
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Partyzancki Krzyż Armii Krajowej
Odznaka pamiątkowa Akcji „Burza” Odznaka honorowa „Zasłużony dla polskiej geologii” (awers)

Życiorys edytuj

Ojciec Henryk Smoleński był cywilnym pracownikiem Dowództwa Okręgu Korpusu I w Warszawie, matka - Aniela z Krzywkowskich, była córką Błażeja Krzywkowskiego, właściciela majątku Sokołowo w pow.ciechanowskim, posła na Sejm Ustawodawczy w latach 1919 – 1922, senatora RP kadencji 1922 – 1926.

Sławomir Smoleński szkołę powszechną ukończył w 1937; w 1938 zdał egzamin konkursowy do Korpusu Kadetów nr 1 Marszałka Józefa Piłsudskiego we Lwowie i został przyjęty do Korpusu.

W okresie okupacji, w latach 19391942 przebywał na terenach przyłączonych do Rzeszy: od końca 1942 w Generalnym Gubernatorstwie. Od 1943 w Armii Krajowej, od czerwca 1944 do rozwiązania oddziału 25 grudnia 1944 w partyzantce w rejonie świętokrzyskim (72 pp AK oddział por. Cypriana).

Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1946 w Liceum im. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu. Studia ekonomiczne w Akademii Handlowej w Krakowie ukończył w 1950. Pracę magisterską z geografii gospodarczej pisał u prof. Józefa Szaflarskiego.

Pracę w Instytucie Geologicznym podjął w 1953. Rok później dyrektor Instytutu powierzył mu kierowanie działem obejmującym problematykę planowania prac Instytutu, organizacji wewnętrznej i współpracy z zagranicą. Był z ramienia Instytutu odpowiedzialny za przygotowanie strony polskiej do XXIII Światowego Kongresu Geologicznego w Pradze (1968), którego Polska była współorganizatorem.

Był współautorem jubileuszowych wydawnictw Instytutu: 50 lat działalności Instytutu Geologicznego i Special Anniversary Symposium – Geological Institute Poland. Zajmował się popularyzacją osiągnięć Instytutu w środkach masowego przekazu (m.in. opublikowane w 1958 przez Zachodnią Agencję Prasową w czterech wersjach językowych Osiągnięcia polskiej geologii na Ziemiach Zachodnich). W tłumaczeniu S.Smoleńskiego ukazało się około 20 opracowań czołowych geologów IG w prestiżowych pismach geologicznych obu ówczesnych państw niemieckich (Freiberger Forschungshefte, Geologische Rundschau, Geologie, Zeitschrift für angewandte Geologie).

W 1974 przeszedł do pracy w Centralnym Urzędzie Geologii, gdzie powierzono mu m.in. zagadnienia organizacji urzędu, współpracy z zagranicą, wydawnictw geologicznych i kontroli wewnątrzresortowej. Był też rzecznikiem prasowym resortu. Z ramienia Centralnego Urzędu Geologii uczestniczył w światowych Kongresach Geologicznych w Sydney, Paryżu i w Moskwie.

Po likwidacji Centralnego Urzędu Geologii, od 1987 na emeryturze.

Odznaczony krzyżami: Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Odznaką pamiątkową Akcji „Burza”, Złotą Odznaką „Zasłużony dla polskiej geologii”, Odznaką „Zasłużony Pracownik Instytutu Geologicznego”.