Słowo – elementarna część mowy[a]. Jego pisanym odpowiednikiem jest wyraz. Za pomocą słów określa się wszelkie pojęcia, np. obiekt lub klasę obiektów rzeczywistych i pojęcia abstrakcyjne. Znaczenia słów człowiek poznaje stopniowo, rozpoczynając od niemowlęctwa. Wymiana słów wiąże się z przekazywaniem emocji.

Słowo, jako zespół dźwięków będący symbolicznym oznaczeniem pojęcia, to znak języka. Wiele słów składa się na mowę. Ta sama sekwencja dźwięków może mieć różne znaczenie w różnych językach i odwrotnie, to samo pojęcie określa się w różnych językach różnymi sekwencjami dźwięków. W jednym języku ta sama sekwencja dźwięków może określać różne pojęcia (homofony), czasami dopiero z kontekstu można zrozumieć, czy mówiący powiedział jedno, czy dwa lub więcej słów.

Zobacz też edytuj

Uwagi edytuj

  1. W części źródeł można znaleźć opinię, że również ludzkie myśli są budowane ze słów [potrzebny przypis]. Według innych ważną rolę odgrywają obrazy percepcyjne (zmysłowe), np. wzrokowe[1][2] (zob. np. myślenie obrazami a dysleksja). Według Einsteina[3]:

    Słowa czy język, pisany czy mówiony, zdają się nie odgrywać żadnej roli w mechanizmie myślenia. Wydaje się, że jednostkami psychicznymi, którymi posługuje się myśl, są pewne znaki oraz bardziej lub mniej jasne obrazy, które mogą być na zawołanie „odtwarzane” i łączone. […] Elementy, o których mowa, są w moim przypadku wizualne i… mięśniowe. Konwencjonalne słowa i inne znaki wymagają żmudnych poszukiwań jedynie w drugim stadium, gdy wspomniana gra asocjacji jest już w pełni wykształcona i może być przywołana na życzenie.

    Benoît Mandelbrot również twierdził, że myśli obrazami. Wspominał też, że Richard Feynman nie odczuwał radości z analizowania równań, gdy nie towarzyszyła im ilustracja[3].

Przypisy edytuj

  1. Marcin Polak (z wykorzystaniem wykładu Temple Grandin): O zdolności myślenia obrazami. [w:] Edunews.pl [on-line]. 2013-05-14. [dostęp 2016-11-25].
  2. Steven Pinker: Diagnoza geniuszu. [w:] Portal psychologia.spoleczna.pl [on-line]. 3 września 2011. [dostęp 2016-11-25]. Cytat: „Szeroko rozpowszechniony i odmienny pogląd mówi, że nie myślimy wyłącznie używając języka. Istotnie sam Einstein mówił, że gdy myśli, łączy obrazy i odczucia. Jednak po przeprowadzeniu wszelkich mentalnych symulacji musiał on poszukiwać słów i symboli, żeby przekazać swoje wnioski innym”.
  3. a b Myśl jest zbudowana głównie z obrazów. W: António Damásio: Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg (wyd. II). Poznań: Rebis, 2013, s. 127–129. ISBN 978-83-7510-586-5.