Służby ruchu lotniczego

Służby ruchu lotniczego (ang. ATS - Air Traffic Services) – zespół czynności i usług wykonywanych przez odpowiednie organa wobec załóg statków powietrznych, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa załogom i pasażerom statków powietrznych podczas lotu i manewrowaniu na lotniskach.

W Rejonie Informacji Lotniczej FIR Warszawa zapewnione są tylko trzy z czterech rodzajów służby ruchu lotniczego, które przewiduje Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego:

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego przewiduje jeszcze służbę doradczą, lecz nie jest ona zapewniana w FIR Warszawa[1].

Zadania służb ruchu lotniczego:

  • zapobieganie zderzeniom się statków powietrznych podczas lotu;
  • zapobieganie zderzeniom się statków powietrznych ze sobą lub przeszkodami na polu manewrowym lotniska;
  • usprawnianie i utrzymywanie uporządkowanego przepływu ruchu lotniczego;
  • zarządzanie przestrzenią powietrzną oraz koordynowanie bezkolizyjnego wykorzystania przestrzeni powietrznej przez różne rodzaje lotnictwa;
  • udzielanie wskazówek oraz informacji użytecznych do bezpiecznego i sprawnego wykonywania lotów;
  • zbieranie informacji o zagrożeniu statków powietrznych i dostarczanie ich organom odpowiedzialnym za uruchomienie systemu ratownictwa lotniczego oraz współdziałanie z tymi organami w czasie prowadzenia akcji ratowniczych;
  • informowanie wojskowych organów systemu dowodzenia obroną powietrzną o ruchu statków powietrznych;
  • utrzymywanie koniecznej równowagi pomiędzy potrzebami ruchu lotniczego a pojemnością systemu kontroli ruchu lotniczego.

Zobacz też:

PrzypisyEdytuj

  1. Międzynarodowe normy, Załącznik 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Przepisy ruchu lotniczego