Otwórz menu główne

Sługa pomocniczy – w zborach Świadków Jehowy, brat[a] wspierający starszych zboru w obowiązkach niezwiązanych z nauczaniem; odpowiednik diakona w innych wyznaniach chrześcijańskich. Kryteria wyboru: Biblia, 1 Tymoteusza 3:8–10, 12, 13. Nie ma ograniczeń co do liczebności sług pomocniczych w zborze. W trakcie wizyty w danym zborze nadzorca obwodu, po omówieniu zaleceń z miejscowym gronem starszych oraz po poznaniu kandydatów do zamianowania – ochrzczonych mężczyzn – mianuje sług pomocniczych i starszych.

Świadkowie Jehowy
 PortalKategoria

Słudzy pomocniczy zajmują się m.in.: zamawianiem i prowadzeniem rozdziału czasopism „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy” i „Przebudźcie się!” oraz innych publikacji Towarzystwa Strażnica (sługa literatury); kartotekami terenów do służby kaznodziejskiej (sługa terenów); zapiskami finansowymi zboru (dobrowolnych datków) (sługa kont zborowych), obsługą nagłośnienia w Sali Królestwa, koordynowaniem prac związanych z porządkiem i czystością w Sali Królestwa i innymi pracami. Niektórzy z nich wygłaszają wykłady biblijne na zebraniach, przeprowadzają niektóre punkty programu na zebraniu Chrześcijańskie życie i służba, są lektorami (odczytują poszczególne akapity z artykułów do studium) na zebraniu studium Strażnicy oraz w punkcie: zborowe studium Biblii. W razie potrzeby prowadzą zborowe studium Biblii. Mogą też przewodniczyć na zebraniu i prowadzić zbiórkę do służby polowej oraz gdy jest mało starszych, mogą być zastępcami nadzorców grup oraz sługami grup[1].

Nadzorca grupy wspiera i szkoli sług pomocniczych w grupie, pomagając im ubiegać się o dalsze zadania w zborze oraz zdobyć odpowiednie kwalifikacje. Sługa pomocniczy, który dobrze spełnia swe obowiązki i nabył kwalifikacji do usługiwania, może z czasem zostać starszym zboru. Sługa pomocniczy za swe usługiwanie nie pobiera żadnej gratyfikacji, ani też nie odróżnia się ubiorem od innych członków zboru.

Co jakiś czas korzystają z programu dla sług pomocniczych na Kursie Służby Królestwa oraz specjalnego programu podczas wizyty nadzorcy obwodu. Sługa pomocniczy, który przestałby spełniać kryteria, traci funkcję.

UwagiEdytuj

  1. Brat (bracia, siostry) – forma jakiej używają wobec siebie Świadkowie Jehowy zgodnie z biblijnym nakazem Jezusa z Ewangelii Mateusza 23:8

PrzypisyEdytuj

  1. Słudzy pomocniczy wykonują cenną pracę. W: Watchtower: Zorganizowani do spełniania woli Jehowy. Selters/Taunus: Towarzystwo Strażnica, 2015, s. 50-54.

BibliografiaEdytuj