San Francisco Peaks

San Francisco Peaks – wulkaniczny grzbiet w środkowo-północnej Arizonie, święte miejsce Indian Ameryki Północnej i ośrodek sportów zimowych na terenie obszaru chronionego Coconino National Forest na północ od Flagstaff. Dla Indian z 13 okolicznych plemion, w tym Apaczów, Nawahów, Hopi i Zuni, te święte góry to miejsce tradycyjnych pielgrzymek, modlitw, ceremonii, poszukiwania wizji i składania ofiar, wykorzystywane od czasów przed europejską kolonizacją Ameryki Północnej po czasy współczesne.

Satelitarny widok na okolice San Francisco Peaks

Obecną nazwę nadali im hiszpańscy misjonarze, którzy w 1629 r. założyli pierwszą franciszkańską misję w Oraibi - położonej 60 mil dalej wiosce Hopi. Dokładniej zbadane i opisane przez Amerykanów w drugiej połowie XIX w. Od 1898 do 1908 r. leśny rezerwat przyrody, na skutek protestów okolicznych osadników przekształcony w chroniony las państwowy (Coconino National Forest).

Na obszarze San Francisco Peaks znajdują się cztery najwyższe szczyty Arizony, w tym najwyższy punkt grzbietu, Humphreys Peak. Wzgórza są jedynym obszarem w stanie, na którym występuje roślinność alpejska oraz stanowią główne źródło zaopatrzenia w wodę pobliskiego Flagstaff. Bezczeszczone z punktu widzenia potrzeb tubylczego kultu religijnego przez budowę dużego prywatnego ośrodka sportów zimowych Snowbowl, zagrożone są dalszą profanacją przez plany wytwarzania sztucznego śniegu z wód ściekowych.

Wiosną 2007 r. sąd federalny nakazał wstrzymanie sztucznego naśnieżania z uwagi na zagrożenie skażeniem środowiska i naruszenie wolności religijnej okolicznych plemion. Administrująca terenem wzgórz Federalna Służba Leśna odwołała się od tego wyroku i sprawa jest w toku.

San Francisco Peaks to jedno z wielu odwiedzanych od wieków, a obecnie zagrożonych degradacją i profanacją, świętych miejsc tubylczych ludów Ameryki. Wyroki sądów w sprawie tego znanego w USA miejsca uważane są za precedensowe, bowiem mogą stanowić istotny wskaźnik aktualnej polityki władz federalnych w stosunku do tubylczych Amerykanów.

Nazwa wzgórz w językach okolicznych plemion i innych sąsiadówEdytuj