Schizofrenia o późnym początku

Schizofrenia o późnym początku (ang. late-onset schizophrenia) – wyróżniona ze względu na wiek zachorowania postać schizofrenii. Psychozy schizofreniczne typowo zaczynają się w wieku młodzieńczym, rzadko u osób w wieku średnim i podeszłym. Obraz psychopatologiczny i przebieg schizofrenii o późnym początku jest nieco odmienny, a choroba sprawia dużo więcej trudności diagnostycznych. Przyjęto, że schizofrenia o późnym początku występuje po 40. roku życia, a psychozy podobne do schizofrenii o bardzo późnym początku (ang. very-late-onset schizophrenia-like psychoses) po 60. roku życia[1]. Niektóre wcześniejsze klasyfikacje (DSM-III-R) uznawały wiek powyżej 45 lat za kryterium wykluczające rozpoznanie schizofrenii. Próbowano również wprowadzić na nowo pojęcie parafrenii, używane wcześniej przez Emila Kraepelina, co pogłębiło zamieszanie terminologiczne. Obecnie obowiązujące klasyfikacje ICD-10 i DSM-5 nie uwzględniają wieku zachorowania w kryteriach dla schizofrenii.

Epidemiologia edytuj

Schizofrenia o późnym początku dotyczy około 23% pacjentów z tym rozpoznaniem. Jest częstsza u kobiet[2].

Leczenie edytuj

Zasady leczenia schizofrenii o późnym początku nie różnią się od standardów leczenia schizofrenii o innym wieku zachorowania. Przeprowadzono niewiele kontrolowanych badań nad skutecznością leków w tej grupie pacjentów[1].

Przypisy edytuj

  1. a b R. Howard, P.V. Rabins, M.V. Seeman, D.V. Jeste. Late-onset schizophrenia and very-late-onset schizophrenia-like psychosis: an international consensus. The International Late-Onset Schizophrenia Group. „Am J Psychiatry”. 157 (2), s. 172-8, 2000. DOI: 10.1176/appi.ajp.157.2.172. PMID: 10671383. 
  2. M.J. Harris, D.V. Jeste. Late-onset schizophrenia: an overview. „Schizophrenia Bulletin”. 14 (1), s. 39-55, 1988. PMID: 3291094.