Schody przedsionka

Schody przedsionka (łac. scala vestibuli) – jedna z 3 przestrzeni zawartych w ślimaku (ucho wewnętrzne). Na przekroju poprzecznym umiejscowiona najwyżej. Wypełniona jest przychłonką (perilympha).

Ślimak

Ograniczenia:

  • kostna ściana błędnika (labyrinthus) – górne i przyśrodkowe względem wrzecionka (modiolus)
  • blaszka spiralna kostna (lamina spiralis ossea) – dolne przyśrodkowe
  • ściana przedsionkowa przewodu ślimakowego (paries vestibularis ductus cochelaris) - dolnoboczne