Serwer wydruku

rodzaj serwera

Serwer wydrukuserwer, który udostępnia obsługę zadań drukowania, obejmującą rozmaite usługi od prostego kolejkowania wydruków (ustawiania ich w odpowiedniej kolejności do odpowiednich drukarek), poprzez formatowanie wydruków (np. zamiana z popularnych formatów do postscriptu), aż po bardziej wyszukane funkcje, jak rozliczanie i raportowanie o liczbie wydrukowanych stron itp.

Serwer wydruku WiFi

Także w wielodostępnych komputerowych systemach domowych obsługą drukowania na drukarkach lokalnych zajmuje się podsystem drukowania (ang. spooler), który jest w istocie lokalnym serwerem drukowania.

Drukarki mogą być podłączone do serwera wydruku bezpośrednio lub pośrednio:

Usługa serwera wydruku jest dostępna m.in. w następujących systemach: Unix, rodzina Microsoft Windows NT, Linux, NetWare i inne.