Siła magnetomotoryczna

Siła magnetomotorycznacyrkulacja wektora natężenia pola magnetycznego, czyli całka okrężna natężenia pola magnetycznego wzdłuż dowolnej zamkniętej krzywej:

i jest równa natężeniu prądu przepływającemu przez dowolną powierzchnię ograniczoną krzywą całkowania.

Dla zwojnicy siła magnetomotoryczna dowolnej krzywej obejmującej zwoje zwojnicy jest równa:

Jednostką w układzie SI jest amper [A], a w układzie MKSamperozwój [Az].

gdzie:

F – siła magnetomotoryczna,
Hnatężenie pola magnetycznego,
dl – element zamkniętego konturu C
ds – element powierzchni S rozpiętej na konturze C,
igęstość prądu,
Inatężenie prądu płynącego w przewodniku,
z – liczba zwojów uzwojenia sprzężonego.