Skala tenowa

Skala tenowa – skala testu psychologicznego znormalizowana tak, aby średnia w populacji wynosiła 50, a odchylenie standardowe 10. Obejmuje swoim zasięgiem od -5 do +5 odchyleń standardowych w rozkładzie normalnym. Uważa się, iż wartości pomiędzy 40 a 60 oznaczają, iż dana wielkość jest w granicach normy. Wychylenia poza te granice mogą oznaczać chorobowe nasilenie danej cechy. Skale tenowe są używane na przykład w teście MMPI-2[1].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Elżbieta Hornowska: Testy psychologiczne : teoria i praktyka. Warszawa: Scholar, 2007, s. 136. ISBN 978-83-7383-238-1.