MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) – jeden z najczęściej używanych psychologicznych testów osobowości. Dostępna jest polska adaptacja MMPI-2 opracowana i wydana przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP w wersji papierowej. MMPI zawiera 567 pytań, na które należy odpowiedzieć prawda lub fałsz lub nie wiem. W wyniku daje trzy skale kontrolne, dziesięć skal klinicznych (skala Męskość/kobiecość nie jest skalą kliniczną) i kilkadziesiąt podskal. Każda skala i podskala testu jest normalizowana do skali tenowej.

Skale kontrolneEdytuj

Skale kontrolne mają na celu tzw. walidację testu, czyli sprawdzenie, czy jego wyniki mają szansę być uznane za prawdziwe (np. czy badany nie kłamał).

 • F - Skala rzadkiego odpowiadania - liczba pytań na które badany nie odpowiedział
 • L - Skala kłamstwa - Wysokie wyniki (ponad 70 w wersji pierwszej MMPI; dla wersji MMPI-2 granicą odcięcia jest 65) świadczą o możliwości zafałszowania testu.
 • K - Skala nastawień obronnych - Wysokie wyniki (ponad 70 w wersji pierwszej MMPI; dla wersji MMPI-2 granicą odcięcia jest 65) świadczą o możliwości przedstawienia się badanego w lepszym świetle.
 • Różnica F - K w skali surowej (tzw. wskaźnik Gougha) informuje o tym czy pacjent próbuje symulacji (Gough > 14 lub F ≥ 70), dyssymulacji (Gough < -8 lub K ≥ 70).

Skale kliniczneEdytuj

1 - Hs – HipochondriaEdytuj

Skala miała mierzyć zaburzenia hipochondryczne, w praktyce reaguje także na poziom zaburzeń psychosomatycznych.

Brak podskal.

2 - D – DepresjaEdytuj

Wskaźnik poziomu nastroju.

Podskale:

 • D1 - Subiektywne poczucie depresji
 • D2 - Spowolnienie psychomotoryczne
 • D3 - Złe samopoczucie fizyczne
 • D4 - Otępienie psychiczne
 • D5 - Pogrążanie się w smętnych rozmyślaniach

3 - Hy – HisteriaEdytuj

Mierzy poziom konwersji histerycznej (konwersji, a nie osobowości histerycznej).

Podskale:

 • Hy1 - Zaprzeczanie lękom społecznym
 • Hy2 - Potrzeba kontaktu emocjonalnego
 • Hy3 - Zmęczenie - złe samopoczucie
 • Hy4 - Skargi somatyczne
 • Hy5 - Hamowanie agresji

4 - Pd – PsychopatiaEdytuj

Mierzy poziom zaburzeń psychopatycznych/socjopatycznych.

Podskale:

 • Pd1 - Konflikty rodzinne
 • Pd2 - Postawa wobec autorytetów
 • Pd3 - Niewzruszoność społeczna
 • Pd4A - Alienacja społeczna
 • Pd4B - Autoalienacja

5 - Mf – Męskość/kobiecośćEdytuj

Mierzy zaburzenia tożsamości płciowej - kobiecość w przypadku mężczyzn, męskość w przypadku kobiet.

Podskale:

 • Mf1 - Narcyzm - nadwrażliwość
 • Mf2 - Stereotypowe zainteresowania kobiece
 • Mf3 - Zaprzeczanie stereotypowym zainteresowaniom męskim
 • Mf4 - Dyskomfort heteroseksualny - pasywność
 • Mf5 - Introwertywność - krytycyzm
 • Mf6 - Społeczne wycofywanie się

6 - Pa – ParanojaEdytuj

Mierzy poziom zaburzeń paranoidalnych.

Podskale:

 • Pa1 - Idee prześladowcze
 • Pa2 - Przewrażliwienie
 • Pa3 - Naiwność

7 - Pt – PsychasteniaEdytuj

Mierzy poziom zaburzeń psychastenicznych (uogólniona nerwica). Obok skali Sc najsłabsza skala testu. Brak podskal.

8 - Sc – SchizofreniaEdytuj

Zaburzenia schizofreniczne. Skala kiepsko działająca, w praktyce wyniki ponad 70 obserwowano także dla osób nieprzystosowanych społecznie, które mają silne konflikty z otoczeniem, ale niekoniecznie schizofrenię. Prawdziwi schizofrenicy za to często uzyskują wyniki w granicach normy.

Różnica między skalami Pt i Sc stanowi wskazówkę co do możliwej przyczyny obserwowanych zaburzeń (o ile występują). Jeśli skala Pt jest większa, zaburzenia są prawdopodobnie natury nerwicowej, jeśli Sc, rośnie szansa zaburzeń psychotycznych.

Podskale:

 • Sc1A - Alienacja społeczna
 • Sc1B - Alienacja emocjonalna
 • Sc2A - Brak panowania Ego w sferze poznawczej
 • Sc2B - Brak panowania Ego w sferze woli
 • Sc2C - Brak panowania Ego w sferze kontroli
 • Sc3 - Dziwaczne doznania sensoryczne

9 - Ma – HipomaniaEdytuj

Zaburzenia hipomaniakalne i maniakalne.

Podskale:

 • Ma1 - Amoralność
 • Ma2 - Pobudzenie psychoruchowe
 • Ma3 - Niewzruszoność
 • Ma4 - Inflacja Ego

0 - Si – Introwersja społecznaEdytuj

Wycofywanie się z życia społecznego, nieśmiałość.

Podskale:

 • Si1 - Poczucie niższości - dyskomfort osobisty
 • Si2 - Dyskomfort w kontaktach z innymi
 • Si3 - Stateczność - sztywność
 • Si4 - Nadwrażliwość
 • Si5 - Nieufność
 • Si6 - Zainteresowanie wyglądem fizycznym i funkcjonowaniem ciała

Wskaźniki GoldbergaEdytuj

Trzy wskaźniki obliczane na podstawie wartości skal klinicznych, odpowiadające na trzy pytania (do kolejnego pytania należy przejść, jeśli wynikami poprzednich pytań było "tak"):

Niektóre skale dodatkoweEdytuj

Skale treściowe WigginsaEdytuj

Prócz tego istnieje również szereg innych, rzadziej używanych wskaźników i skal.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

 • M. Matkowski: MMPI – badanie, opracowanie, interpretacja. Poznań: Pracownia Terapii i Rozwoju Osobowości, 1992.

Linki zewnętrzneEdytuj