Hipomania

Hipomania – jedna z postaci epizodu maniakalnego (obok manii z i bez objawów psychotycznych), która w odróżnieniu od manii charakteryzuje się mniejszym zakłóceniem funkcjonowania psychospołecznego.

Hipomania
ICD-10

F30.0

Klasyfikacja ICD-10 podaje następujące różnice w rozpoznaniu manii i hipomanii:

Cecha Hipomania Mania
Nastrój Łagodne podwyższenie nastroju lub jego drażliwość (wyższa niż w cyklotymii) Znaczne podwyższenie nastroju lub wysoka drażliwość
Okres trwania Kilka dni Tydzień
Zakłócenie funkcjonowania Wyraźne utrudnienie funkcjonowania, jednak nie w stopniu znacznym czy całkowitym Całkowite zakłócenie funkcjonowania psychospołecznego

Jeśli epizod hipomanii lub manii występuje powtórnie, rozpoznaje się zaburzenia afektywne dwubiegunowe, nawet jeżeli u pacjenta nie występowały epizody depresji czy stany mieszane.

LeczenieEdytuj

Zobacz więcej w artykule Mania, w sekcji Leczenie.

Postępowanie jest identyczne jak w przypadku leczenia epizodu manii.

Diagnoza różnicowaEdytuj

W diagnozowaniu epizodu hipomanii należy wykluczyć następujące zaburzenia psychiczne:

BibliografiaEdytuj

  • Alasdair D. Cameron: Psychiatria. Wyd. II. Wrocław: Urban & Partner, 2005, s. 14–15, seria: Crash Course. ISBN 978-83-8958-176-1.