Skrzetle (inaczej Krzetle[1])– przemysłowa część[2] Kielc położona na północy miasta. Na jej terenie zlokalizowana jest Elektrociepłownia Kielce.

Dzielnice i osiedla Kielc, Skrzetle mają na mapie nr 6

Południową granicę Skrzetli wyznacza droga krajowa nr 74 (ul. Łódzka), a północną osadniki – dwa sztuczne zbiorniki wodne, służące tutejszej elektrociepłowni. Zachodnią granicę wyznacza las oraz ul. Hubalczyków, wschodnią zaś linia kolejowa łącząca Warszawę z Krakowem. Na terenie Skrzetli, przy ul. K. Olszewskiego swoją siedzibę ma m.in. Chemar, VIVE, sklep meblowy DEK oraz niektóre wydziały Wyższej Szkoły Umiejętności. Przy tej samej ulicy znajduje się nieczynna już wieża ciśnień o bardzo ciekawej konstrukcji.

Skrzetle graniczą:

PrzypisyEdytuj

  1. TERYT (Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju), integralne części miasta Kielce
  2. Kielce nie posiadają jednolitego, usankcjonowanego ustawą podziału administracyjnego, stąd nazwanie Skrzetli osiedlem lub dzielnicą może prowadzić do błędu