Skurcz odlewniczy – zmiana wymiarów materiału podczas krzepnięcia i stygnięcia odlewu.

Skurcz odlewniczy w połączeniu z nierównomiernym stygnięciem jest odpowiedzialny za powstawanie w odlewie naprężeń, pęknięć i jamy skurczowej.

Rodzaje skurczów odlewniczychEdytuj

Uwzględnia się go stosując przy budowie modelu przyrządy o skorygowanej skali np. metra z paskiem brązowym albo czarnym o nieco większej długości (kolor oznacza wartość skurczu) albo na rysunku modelu.

Wartości:

  • Skurcz odlewniczy objętościowy – powstaje w trakcie krzepnięcia. Ubytek metalu uzupełniany jest z nadlewów wywołując jamy skurczowe.