Spółka publiczna

(Przekierowano z Spółka giełdowa)

Spółka publicznaspółka akcyjna, której akcje choćby jednej emisji zostały wprowadzone do publicznego obrotu[1].

Do obowiązku tych spółek należy wprowadzenie do obrotu publicznego każdej nowej emisji akcji, nawet jeżeli emisja ta jest w całości przeznaczona dla jednego lub kilku „dużych” inwestorów.

W Polsce

edytuj

Według polskiego prawa spółką publiczną jest spółka, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej[2].

Przypisy

edytuj
  1. Milada Czajkowska: Spółka publiczna – niezwykła spółka akcyjna, „Prawo przedsiębiorcy”, nr 4/2002.
  2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1983).