Cerkiew Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Nowej Woli – Inne języki