Teofilakt (patriarcha Konstantynopola) – Inne języki