Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec – Inne języki