Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie – Inne języki