Demokratyczna Republika Azerbejdżanu – Inne języki