Operacja tichwińska (10 listopada – 30 grudnia 1941) – Inne języki