Proces załogi Buchenwaldu (US vs. Jozjasz, książę Waldecku i Pyrmontu i inni) – Inne języki