Splot naczyniówkowy

Splot naczyniówkowy (łac. plexus choroideus) – struktura produkująca płyn mózgowo-rdzeniowy. Występuje we wszystkich częściach układu komorowego mózgowia poza wodociągiem mózgu (aqueductus cerebri) i rogami przednim i tylnym komór bocznych (ventriculi laterales).

Schemat stropu komory czwartej.
2. Splot naczyniówkowy komory czwartej.