Sprawozdania Archeologiczne

Sprawozdania Archeologiczne - polskie naukowe czasopismo archeologiczne (rocznik) wydawane od 1955 roku przez Zakład Archeologii Polski Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN w Krakowie, obecnie Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Centrum Archeologii Gór i Wyżyn w Krakowie. Od 1955 do 1966 roku redaktorem tego czasopisma był prof. dr Stefan Nosek, w latach 1967-2003 - prof. dr. hab. Jan Machnik a od 2004 roku jest nim prof. dr hab. Sławomir Kadrow. W Sprawozdaniach Archeologicznych (od tomu 56) publikowane są artykuły, pisane w języku angielskim i niemieckim, związane z archeologią Polski oraz Europy środkowej i południowo-wschodniej. Do 2011 roku ukazały się 63 tomy Sprawozdań Archeologicznych. W latach 1958-1960 ukazywały się po trzy tomy w jednym roku, a w 1961 roku ukazały się dwa tomy czasopisma. W pozostałych latach w jednym roku ukazywał się 1 tom Sprawozdań Archeologicznych. Pismo znajduje się na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Sprawozdania Archeologiczne
Częstotliwość rocznik
Państwo  Polska
Adres ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków
Wydawca Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Rodzaj czasopisma archeologia Polski, Europy środkowej i południowo-wschodniej
Pierwsze wydanie 1955
Redaktor naczelny Sławomir Kadrow
ISSN 0081-3834
Strona internetowa

Linki zewnętrzneEdytuj


BibliografiaEdytuj