Ståndsriksdagen – szwedzki parlament stanowy. Pierwszy raz zebrał się w 1435 w Arboga jako nieformalny zjazd szlachty szwedzkiej. W 1527 r. uzyskał kształt formalny, kiedy to król Szwecji Gustaw I Waza wprowadził do parlamentu przedstawicieli czterech stanów królestwa: duchowieństwo, szlachtę, mieszczaństwo i chłopów. W roku 1627 powstał urząd mówcy-moderatora parlamentu Lantmarskalk.

Szwecja
Godło Szwecji
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Szwecji
Riddarhuset – "dom rycerzy" miejsce obrad stanu szlacheckiego

W roku 1866 nastąpiła demokratyzacja sposobu wyłaniania reprezentantów narodu, wtedy to stanowy parlament został zastąpiony przez demokratyczny Riksdag istniejący po dziś dzień.