Stachys (postać biblijna)

Stachys – według biblijnego Listu do Rzymian 16:9 – chrześcijanin należący do gminy w Rzymie. Paweł z Tarsu w swoim liście nazwał go "swym umiłowanym" przesyłając mu pozdrowienia.

Z faktu nazwania go "umiłowanym" nie wynika jednak, aby łączyła go szczególna zażyłość z Pawłem, ani nawet ich znajomość.

Według Pseudo-Doroteusza był jednym z 72 uczniów Jezusa Chrystusa, a później Andrzej Apostoł miał go mianować pierwszym biskupem Bizancjum. Według Martyrologium Bazyliańskiego prowadził działalność misyjną w Agryropolis (Tracja).

Martyrologium Rzymskie wspomina Stachysa w dniu 31 października.

BibliografiaEdytuj

  • Bosak P. Cz., Postacie Nowego Testamentu. Słownik-konkordancja, Poznań - Pelplin 1996, s. 643.
  • Fros H., Sowa F., Księga imion i świętych, t.5, Kraków 2004, szp. 293-294.