Otwórz menu główne

Stanisław Mauersberg (ur. 26 lipca 1924 w Godziembowie, pow. lubartowski, zm. 16 sierpnia 2012[1]) – historyk oświaty i wychowania, profesor nauk humanistycznych.

ŻyciorysEdytuj

W 1959 ukończył na Uniwersytecie Warszawskim studia w zakresie filologii polskiej. W 1969 r. po likwidacji Pracowni Ustroju i Organizacji Oświaty w Polskiej Akademii Nauk kierowanej przez prof. Mariana Falskiego przeniósł się do Pracowni Dziejów Oświaty, a następnie Zakładu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN. Habilitował się w 1974 roku. Tytuł profesorski otrzymał w 1981 roku. Od 1977 do 1984 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN (obecnie Instytut Historii Nauki PAN). W późniejszym okresie pracował w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Specjalizował się w problematyce historii oświaty i wychowania, zwłaszcza XX stulecia, w tym w zagadnieniach myśli pedagogicznej, oświaty dorosłych, edukacji mniejszości narodowych, problematyce prawnej szkolnictwa oraz wpływach ideologii i polityki na oświatę. Jest autorem części ogólnej, obejmującej lata 1939–1952, w tomie piątym syntezy Historii nauki polskiej pod red. Bogdana Suchodolskiego.

Do 1981 roku był członkiem PZPR[2].

Wszedł w skład Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków[3].

Ważniejsze publikacjeEdytuj

 • 2005: Szkolnictwo polskie po drugiej wojnie światowej (1944–1956),
 • 2003: Indoktrynacja młodzieży szkolnej w Polsce w latach 1945–1956, współautor: Elwira J. Kryńska,
 • 2000: Oświata polska 1944-1956: wybór źródeł. Lata 1949–1956, wybór: Stanisław Mauersberg i Marian Walczak,
 • 1999: Oświata polska 1944-1956: wybór źródeł. Lata 1944–1948, wybór: Stanisław Mauersberg i Marian Walczak,
 • 1996: Na przełomie: antologia relacji nauczycieli i uczniów z lat 1944–1956, wybór i oprac. Stanisław Mauersberg, Marian Walczak,
 • 1991: Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego w latach 1944–1948,
 • 1990: Dzieje szkolnictwa i pedagogiki specjalnej, pod red. Stanisława Mauersberga,
 • 1988: Komu służyła szkoła w Drugiej Rzeczypospolitej : społeczne uwarunkowania dostępu do oświaty,
 • 1974: Reforma szkolnictwa w Polsce w latach 1944–1948,
 • 1972: Wybrane zagadnienia z dziejów oświaty dorosłych,
 • 1970: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej wczoraj i dziś: w 20-lecie działalności, red. Stanisław Mauersberg,
 • 1968: Szkolnictwo powszechne dla mniejszości narodowych w Polsce w latach 1918–1939.

PrzypisyEdytuj

 1. Stanisław Mauersberg, Warszawa, 18.08.2012 - kondolencje, nekrologi.wyborcza.pl [dostęp 2017-11-26] (pol.).
 2. Spętana akademia, Polska Akademia Nauk w dokumentach władz PRL, materiały Służby Bezpieczeństwa (1967-1987), wybór, wstęp i opracowanie: Patryk Pleskot, Tadeusz Paweł Rutkowski, t. I, Warszawa 2009, s. 329-330.
 3. Lista członków Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków. bibula.com. [dostęp 2017-12-24].