Stanisław Piotr Telefus

Stanisław Piotr Telefus herbu Łabędź (zm. w 1747 roku) – chorąży kamieniecki w latach 1729-1746, stolnik kamieniecki w latach 1706-1729, stolnik latyczowski w latach 1702-1706, podczaszy trembowelski w latach 1695-1702, marszałek sejmiku Boni Ordinis województwa bełskiego w 1725 roku[1].

Deputat województwa podolskiego do rady stanu rycerskiego rokoszu łowickiego w 1697 roku[2]. Poseł na sejm pacyfikacyjny 1699 roku z województwa podolskiego[3]. Poseł na sejm 1701 roku i sejm z limity 1701-1702 roku z województwa podolskiego[4]. W styczniu 1702 roku podpisał akt pacyfikacji Wielkiego Księstwa Litewskiego[5]. Był konsyliarzem i delegatem województwa podolskiego w konfederacji dzikowskiej 1734 roku.

Jego syn Józef, który pisał się z Kumanowa na Horyńcu i Piasecznej, 1 lipca 1748 r. na mocy przywilejów królewskich fundował na swych dobrach horynieckich miasto[6]. Z tej okazji nadał określone w akcie fundacyjnym prawa dla mieszczan w Horyńcu[7].

PrzypisyEdytuj

  1. Wiesław Bondyra, Chronologia sejmików bełskich w czasach saskich (1697-1763), w: Res Historica, z. 7, 1999, s. 123.
  2. Rokosz Generalny ku obronie wiary swiętey katolickiey y zaszczytu wolności uczyniony na poparciu elekcyey w okopach elekcyalnych między Wolą a Warszawą die 26 Augusti Anno Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo 7mo, [b.n.s]
  3. Bogusław Dybaś, Sejm pacyfikacyjny w 1699 r., Toruń 1991, s. 241.
  4. Diariusz Sejmu Walnego Warszawskiego 1701-1702, Warszawa 1962, s. 352.
  5. Diariusz Sejmu Walnego Warszawskiego 1701-1702, Warszawa 1962, s. 306.
  6. Jerzy Adam Mrozowicki, Podzwonne rodziny Telefusów herbu Łabędź, [w:] Gazeta Horyniecka nr 55/2020 z października 2020, s. 42-50.
  7. http://bazy.oss.wroc.pl/kzc/pobpdf.php?fond_5_d_2/rl_f5_d_2_rkps_1784.pdf [dostęp: 2019-07-20]

BibliografiaEdytuj

  • Konfederacja Generalna Stanów Koronnych y Wielkiego Xięztwa Litewskiego na walnym zieźdźie w Dźikowie pod Sandomierzem postanowiona dnia V miesiąca Listopada. Roku Pańskiego MDCC.XXXIV, b.n.s.
  • Urzędnicy podolscy XIV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Eugeniusz Janas, Witold Kłaczewski, Janusz Kurtyka, Anna Sochacka. Kórnik 1998, s. 237.