Stawiski – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Stawiski
gromada
1958–1973
Państwo

 Polska

Województwo

białostockie

Powiat

kolneński

Data powstania

1 stycznia 1958

Data likwidacji

1 stycznia 1973

Siedziba

Stawiski

brak współrzędnych
Portal Polska

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Stawiski z siedzibą GRN w mieście Stawiski utworzono 1 stycznia 1958 w powiecie kolneńskim w woj. białostockim z obszaru zniesionych gromad Michny i Cedry[5].

31 grudnia 1959 do gromady Stawiski przyłączono obszar zniesionej gromady Jurzec Włościański[6].

1 stycznia 1972 do gromady Stawiski przyłączono wsie Budy Poryckie, Budy Stawiskie, Budziski, Dzierzbia, Hipolitowo, Ignacewo, Poryte Szlacheckie, Poryte Włościańskie, Wilczewo i Zaborowo ze zniesionej gromady Poryte Włościańskie[7]; z gromady Stawiski wyłączono natomiast wieś Olszewo-Góra, włączając ją do gromady Jedwabne w powiecie łomżyńskim[8].

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej[9]. Z dniem 1 stycznia 1973 roku reaktywowano zniesioną w 1954 roku gminę Stawiski[10].

Przypisy Edytuj

  1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
  2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
  3. Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
  4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
  5. Uchwała Nr 11/V Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 20 września 1957 r. sprawie zniesienia i utworzenia niektórych gromad w województwie białostockim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 5 grudnia 1957 r., Nr. 4, Poz. 12)
  6. Uchwała 12/4 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z 8 września 1959 r. sprawie zniesienia i utworzenia niektórych gromad w województwie białostockim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 10 grudnia 1959 r., Nr. 9, Poz. 58)
  7. Uchwała Nr XIII/42/71 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 26 października 1971 r. sprawie zniesienia i utworzenia niektórych gromad w województwie białostockim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 24 grudnia 1971 r., Nr. 18, Poz. 232)
  8. Dz.U. z 1971 r. nr 32, poz. 291
  9. Obwieszczenie Wydziału Organizacyjno-Prawnego Prezydium WRN w Białymstoku z dnia 26 listopada 1971 r. w sprawie podziału administracyjnego województwa białostockiego – stan na dzień 1 stycznia 1972 r.(Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 24 grudnia 1971 r., Nr. 18, Poz. 234)
  10. Uchwała Wojewódzkiej Rady Narodowej Nr XXI/72/72 z dnia 9 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie białostockim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 2 stycznia 1973 r., Nr. 1, Poz. 1)