Steropodontidae

Steropodontidae - rodzina wymarłych ssaków z rzędu stekowców.

Steropodontidae
Archer, Flannery, Ritchie, & Jones, 1995
Ilustracja
Steropodon galmani
Systematyka
Domena eukarionty
Królestwo zwierzęta
Typ strunowce
Podtyp kręgowce
Gromada ssaki
Podgromada ssaki jajorodne
Rząd stekowce
Rodzina Steropodontidae

Żyły we wczesnej kredzie około 120-110 milionów lat temu w Australii. Osiągały około 10-50 cm długości i jak inne prassaki były jajorodne.

Do tej rodziny należą tylko 2 gatunki: