Stowarzyszenie Pardes

Krakowskie stowarzyszenie, którego celem jest upowszechnianie pogłębionej wiedzy o judaizmie poprzez wydawanie książek i prowadzenie internetowej jesziwy

Stowarzyszenie Pardes – żydowska organizacja edukacyjna z siedzibą w Krakowie, której celem jest upowszechnianie pogłębionej wiedzy o judaizmie poprzez wydawanie książek i prowadzenie internetowej jesziwy. Jego założycielem jest rabin Sacha Pecaric, filozof, który w latach 1997-2004 mieszkał w Krakowie i był dyrektorem do spraw religijnych w polskim oddziale Fundacji Ronalda S. Laudera. Stowarzyszenie zostało powołane do życia w 2001 roku.

Stowarzyszenie Pardes
Państwo

 Polska

Siedziba

Kraków

Status

stowarzyszenie zwykłe

Profil działalności

edukacja, kultura

Prezes

Sacha Pecaric

Nr KRS

0000070134

Data rejestracji

11 grudnia 2001

brak współrzędnych
Strona internetowa

Działalność wydawnicza

edytuj

Stowarzyszenie nastawione jest przede wszystkim na publikowanie przekładów klasycznych dzieł judaizmu, dotychczas niedostępnych w języku polskim. Wydawnictwo opublikowało 30 pozycji, z których najistotniejszą jest pierwsze od ponad 70 lat żydowskie tłumaczenie Tory, stanowiące zarazem jej pierwszy w historii przekład na język polski uwzględniający tradycyjne komentarze rabiniczne (targum, Raszi, riszonim i acharonim).

Jesziwa

edytuj

Wiosną 2011 r. Stowarzyszenie powołało do życia Internetową Jesziwę Pardes, największe obecnie forum studiowania judaizmu w Polsce. Pierwszy wykład odbył się w kwietniu 2011 roku, a setny – pod koniec listopada tego samego roku. Zajęcia w jesziwie prowadzi rabin Sacha Pecaric. Wszystkie wykłady są dostępne w internetowym archiwum jesziwy.

Publikacje

edytuj

Dotychczasowe publikacje Stowarzyszenia Pardes dotyczą następujących grup tematycznych:

Talmud-Tora (nauczanie Tory jako połączenia Tory Pisanej i Tory Mówionej):

Tanach (tłumaczenia ksiąg Biblii Hebrajskiej, opatrzone komentarzami rabinów):

Halacha, modlitwa, święta (książki o żydowskim prawie religijnym i obchodzeniu świąt):

Kabała (wprowadzenie do żydowskiego mistycyzmu):

Filozofia i etyka:

Żydowska kultura i literatura:

Linki zewnętrzne

edytuj