Strażnica WOP Mielno

Strażnica w Mielnie:

 1. podstawowy pododdział graniczny Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę ochronną na granicy morskiej.
 2. graniczna jednostka organizacyjna polskiej straży granicznej realizująca zadania bezpośrednio w ochronie granicy państwowej.
Strażnica WOP/SG Mielno
Historia
Państwo

 Polska

Sformowanie

1945
od 1991 strażnica SG

Organizacja
Dyslokacja

Mielno[1]

Formacja

Wojska Ochrony Pogranicza
Straż Graniczna

Podległość

17 komenda odcinka
15 Brygada WOP

Dysl wop 1945 4.png

Formowanie i zmiany organizacyjneEdytuj

Strażnica została sformowana w 1945 w strukturze 17 komendy odcinka Koszalin jako 83 strażnica WOP[2] (Mielno[3]) (Mollen/Mielno) o stanie 56 żołnierzy. Kierownictwo strażnicy stanowili: komendant strażnicy, zastępca komendanta do spraw polityczno-wychowawczych i zastępca do spraw zwiadu. Strażnica składała się z dwóch drużyn strzeleckich, drużyny fizylierów, drużyny łączności i gospodarczej. Etat przewidywał także instruktora do tresury psów służbowych oraz instruktora sanitarnego[4]. Sformowane strażnice morskiego oddziału OP nie przystąpiły bezpośrednio do objęcia ochrony granicy morskiej. Odcinek dawnej granicy polsko-niemieckiej sprzed 1939 od Piaśnicy, aż do lewego styku z 4 Oddziałem OP ochraniany był przez radziecką straż graniczną wydzieloną ze składu wojsk marszałka Rokossowskiego. Pozostały odcinek granicy od rzeki Piaśnica, aż po granicę z ZSRR zabezpieczała Morska Milicja Obywatelska[5].

Wiosną 1954 wprowadzono nową numerację strażnic. Strażnica otrzymała numer 80[6].

W 1955 dowódca WOP rozkazał przejść 15 Brygadzie WOP na etat ćwiczebny. Rozwiązane zostały dowództwa i sztaby batalionów. Z dniem 15.11.1955 kierowanie strażnicą przejął sztab brygady[7].

W 1956 rozpoczęto numerowanie strażnic na poziomie brygady. Strażnica Mielno II kategorii była 7. w 15 Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza.

W 1958 odtworzono dowództwo 152 batalionu WOP i podporządkowano mu między innymi strażnicę WOP Mielno[8]. W 1964 strażnica WOP nr 10 Mielno uzyskała status strażnicy nadmorskiej i zaliczona została do I kategorii[9].

Wiosną 1968 zreorganizowano strażnicę WOP Mielno[a]. Po rozwiązaniu w 1991 Wojsk Ochrony Pogranicza, strażnica Mielno weszła w podporządkowanie Bałtyckiego Oddziału Straży Granicznej[10].

Służba granicznaEdytuj

Dopiero w kwietniu 1946 strażnica zaczęła przyjmować pod ochronę wybrzeże morskie. W czerwcu 1946 pełniła służbę równolegle z żołnierzami radzieckimi[11].

Strażnice sąsiednie:

82 strażnica WOP Gąski84 strażnica WOP Ewentin − 1946

Dowódcy strażnicyEdytuj

 • chor./ppor. Piotr Stankiewicz[2] (był 10.1946)[b].

---

 • kpt. SG Lech Eckiert (1991-31.12.1991)[12]

UwagiEdytuj

 1. Zarządzenie Szefa WOP nr 05 z 8.02.1968 w sprawie zmian etatowych.
 2. Rozkaz personalny dowódcy WOP nr 061 z 20.10.1946. → Rozkazy personalne D WOP ↓

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

 • Henryk Dominiczak: Zarys historii Wojsk Ochrony Pogranicza 1945-1985. Warszawa: Wojskowa drukarnia w Łodzi, 1985.
 • Halina Łach: System ochrony polskiej granicy państwowej. Olsztyn: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych. Wydział Humanistyczny UWM, 2013. ISBN 978-83-935593-8-1.
 • Jerzy Prochwicz: Wojska Ochrony Pogranicza 1945-1965. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2011. ISBN 978-83-7726-027-2.
 • Julian Rymaszewski. Wpływ zmieniających się celów i metod szkolenia na ewolucję struktur organizacyjnych. „Biuletyn Centralnego Ośrodka Straży Granicznej”. 1/02, 2002. Koszalin: Centralny Ośrodek Straży Granicznej. ISSN 1429-2505. 
 • Andrzej Skorek. Zabezpieczenie wybrzeża środkowego po II wojnie światowej. „Biuletyn Centralnego Ośrodka Straży Granicznej”. 1/97, 1997. Koszalin: Centralny Ośrodek Straży Granicznej. ISSN 1429-2505. 
 • Archiwum Straży Granicznej, sygn. 217/143 k.120 -121. Wykazy dyslokacyjne WOP 1946.
 • ASGr.Historia Bałtyckiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza 1945-1960. Koszalin 1961
 • Archiwum Straży Granicznej. Rozkazy personalne dowódcy Wojsk Ochrony Pogranicza.