Studia Warmińskie

Komunikaty Mazursko-Warmińskie – rocznik ukazujący się od 1964 w Olsztynie jako periodyk naukowy ówczesnej diecezji warmińskiej. Wydawcą było pierwotnie Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej Hosianum. Od rocznika 48 (2011) wydawcą jest Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Każdy tom zawiera następujące działy tematyczne: filozofia, teologia, prawo, nauki o rodzinie, historia.

Studia Warmińskie
Częstotliwość rocznik
Państwo  Polska
Wydawca Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Rodzaj czasopisma filozofia, teologia, prawo, nauki o rodzinie, historia
Pierwszy numer 1964
ISSN 0137-6624
Strona internetowa

BibliografiaEdytuj