Stworzenie świataakt, w którym bóg, bogowie, najwyższa istota transcendentna, praprzyczyna, arché, powołuje do istnienia materię, przestrzeń i czas.

Stworzenie świata na tympanonie katedry w Ulm

W podstawowych systemach filozoficznych świat został stworzony lub zaistniał za przyczyną odpowiednio:

Idea stworzenia świata jest obecna we wszystkich religiach i jest pochodną wiary we wszechmoc i odwieczność bóstwa. Religijne opisy stworzenia świata, choć mogą posługiwać się słownictwem zbliżonym do języka filozoficznego, to jednak semantyka znaczeń religijnych zazwyczaj jest różna od filozoficznych. Z tego powodu w religiach funkcjonuje często mityczny opis stworzenia będący jednocześnie nośnikiem zasad teologicznych[1].

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Idea stworzenia. W: Marian Rusecki: Istota i geneza religii. Warszawa: Verbinum, 1989, s. 67. ISBN 83-85009-51-5.

Bibliografia

edytuj