Superfosfat

związek chemiczny

Superfosfatnawóz fosforowy zawierający rozpuszczalny w wodzie diwodorofosforan wapnia, Ca(H2PO4)2. Najlepiej przyswajalny przez rośliny jest w formie H2PO4-, jednocześnie ta forma jest najbardziej podatna na sorpcje glebową i przechodzi w nierozpuszczalne w wodzie sole glinu, żelaza, wapnia[1]. Otrzymywany głównie z fosforytów i apatytów przez działanie na nie kwasami mineralnymi. Nawóz może mieć formę drobnoziarnistą (pylistą) albo granulowaną (drobne ziarenka o średnicy 2 - 4mm)[2].

Superfosfat potrójny granulowany

Odmiany superfosfatuEdytuj

Superfosfat zwyczajny

Superfosfat zwyczajny (pojedynczy) otrzymuje się przez zalanie zmielonej skały fosforytowej kwasem siarkowym, w wyniku czego zawiera gips, będący balastem:

Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 → Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4

Zawartość fosforu w superfosfacie zwyczajnym wynosi 15–19% w przeliczeniu na P2O5.

Superfosfat podwójny (potrójny)

W wyniku działania na fosforyty kwasem fosforowym:

Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 → 3Ca(H2PO4)2

otrzymuje się superfosfat podwójny (potrójny)[a] o znacznie większej zawartości fosforu – 46% w przeliczeniu na P2O5.

Superfosfat amoniakalny

Ten rodzaj superfosfatu powstaje w wyniku zobojętnienia nadmiaru kwasów pozostałych w nawozie po procesie produkcyjnym za pomocą amoniaku. Zawiera około 2% przyswajalnego azotu.

Formy superfosfatuEdytuj

Superfosfat prosty pylisty - zawiera 18% P2O5, 10% siarki w postaci siarczanów, 28% tlenku wapnia oraz mikroskładniki. Szary proszek.o odczynie wyraźnie kwaśnym. Jest to nawóz przedsiewny, wymagający wymieszania z glebą. Pogłównie może być stosowany tylko na użytkach zielonych. Nie należy stosować go na glebach kwaśnych i zasadowych z powodu łatwego uwsteczniania[1].

Superfosfat prosty granulowany - zawiera 19% P2O5. Jest łatwiejszy w stosowaniu jednocześnie mniej narażony na uwstecznianie. Nie ulega tak łatwo uwstecznianiu jak superfosfat prosty pylisty. Nawóz ten wymaga wymieszania z glebą. Jest stosowany przedsiewnie, niekiedy w małych dawkach razem z nasionami[1].

Superfosfat potrójny granulowany - zawiera 46% P2O5, Nawóz łatwo przyswajalny, stasowany przedsiewnie. Można go stasować pod wszystkie rośny i wszystkie gleby[1].

Superfosfat borowany - zawiera 44% P2O5 oraz 0,5% boru. Właściwości podobne jak superfosfat potrójny granulowany. Stosuje się go pod rośliny uprawne wrażliwe na niedobór boru np: buraki, lucerna[1].

UwagiEdytuj

  1. Nazwy "superfosfat podwójny" i "superfosfat potrójny" stosowane są zamiennie.

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e Produkcja roślinna Tom 1, wyd. II, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1995
  2. Mała Encyklopedia Rolnicza, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1964

BibliografiaEdytuj

  • Encyklopedia techniki CHEMIA. Warszawa: WNT, 1965.