Susceptancja (podatność[1]) – część urojona admitancji, czyli przewodność bierna.

Oznaczenie jednostka simens.

gdzie:

admitancja,
konduktancja,
– susceptancja,
jednostka urojona.

W przypadku obciążenia biernego równa co do wartości odwrotności reaktancji:

W ogólnym przypadku dla połączenia szeregowego:

gdzie:

moduł impedancji,

zatem:

W ogólnym przypadku dla połączenia równoległego:
gdzie:
moduł impedancji, zatem:

Przypisy

edytuj
  1. Józef Kotecki, Rezystory, WKiŁ, s. 15.