Symeon (Jakovljevič)

czeski teolog

Symeon, imię świeckie Radivoj Jakovljevič (ur. 12 lutego 1926 w Pradze) – czeski biskup prawosławny.

Symeon
Radivoj Jakovljevič
Arcybiskup ołomuniecko-brneński
Ilustracja
Kraj działania

Czechy

Data i miejsce urodzenia

12 lutego 1926
Praga

Arcybiskup ołomuniecko-brneński
Okres sprawowania

od 2006

Wyznanie

prawosławne

Kościół

Kościół Prawosławny Czech i Słowacji

Inkardynacja

Eparchia ołomuniecko-brneńska

Śluby zakonne

1996

Prezbiterat

1958

Chirotonia biskupia

21 czerwca 1998

Sukcesja apostolska
Data konsekracji

21 czerwca 1998

Miejscowość

Praga

Miejsce

Sobór Świętych Cyryla i Metodego

Konsekrator

Mikołaj (Kocvár)

Życiorys Edytuj

Pochodzi z prawosławnej rodziny serbsko-czeskiej (jego ojciec, Serb, był duchownym)[1]. W rodzinnej Pradze ukończył gimnazjum realne i w 1945 r.[1] podjął studia teologiczne na Uniwersytecie Karola. Ukończył je na Leningradzkiej Akademii Duchownej w 1953. Następnie został zatrudniony na uniwersytecie w Preszowie i przez sześć lat wykładał Stary Testament. W 1958 zawarł związek małżeński i przyjął święcenia kapłańskie[2].

W 1958, gdy władze komunistyczne uniemożliwiły mu dalszą pracę wykładowcy teologii, wyjechał do Mariańskich Łaźni i przez kolejne czterdzieści lat był proboszczem miejscowej parafii św. Włodzimierza. W 1963 zaocznie ukończył studia w zakresie tłumaczenia w Wyższej Szkole Języka i Literatury Rosyjskiej. W 1969 wszedł do ekumenicznej komisji opracowującej przekład Starego Testamentu na współczesny język czeski. Brał udział w pracach międzynarodowej organizacji ds. badania Starego Testamentu, w 1982 obronił dysertację doktorską[2]. Opublikował szereg artykułów egzegetycznych, jest również autorem wierszy i opowiadań[2].

Po śmierci małżonki w 1996 złożył wieczyste śluby mnisze w monasterze w Hrubej Vrbce i przyjął imię zakonne Symeon na cześć świętego serbskiego króla Stefana Nemanji (mnicha Symeona). 21 czerwca 1998 w soborze Świętych Cyryla i Metodego w Pradze został wyświęcony na biskupa żateckiego, wikariusza eparchii praskiej. W 2000 został wybrany na biskupa ołomuniecko-brneńskiego. W 2006 otrzymał godność arcybiskupią[2].

Locum tenens Kościoła. Spór o obsadę urzędu metropolity Edytuj

Po odejściu w stan spoczynku metropolity ziem czeskich i Słowacji Krzysztofa został locum tenens Kościoła Prawosławnego Czech i Słowacji[3], następnie jednak Synod Kościoła powierzył te obowiązki biskupowi preszowskiemu Rościsławowi[4]. Arcybiskup Symeon oprotestował tę decyzję i oskarżył biskupa Rościsława oraz pozostałych członków Synodu o działanie wbrew cerkiewnym kanonom. Stwierdził, iż uważa się za jedynego pełnoprawnego hierarchę Cerkwi Czech i Słowacji[3]. Patriarcha konstantynopolitański Bartłomiej poparł jego stanowisko, nadal uznając go za locum tenens Kościoła, a działania innych biskupów za niezgodne z prawem kanonicznym[5]. Konsekwentnie nie uznał również wyboru biskupa preszowskiego Rościsława na metropolitę ziem czeskich i Słowacji, co miało miejsce w styczniu 2014[6]. W lutym 2015, za aprobatą Patriarchatu Konstantynopolitańskiego, arcybiskup Symeon przeprowadził w Brnie chirotonię biskupią Izajasza (Slaninki), mianując go swoim biskupem pomocniczym (szumperskim) i tworząc alternatywny Synod Kościoła Prawosławnego Czech i Słowacji[7]. W styczniu 2016 Patriarchat Konstantynopolitański ogłosił jednak uznanie metropolity Rościsława za kanonicznego zwierzchnika Cerkwi ziem czeskich i Słowacji[8].

Przypisy Edytuj