Synklina, łęk (gr. sýn razem i klínein nachylać) – w geologii wklęsły fałd. W jądrze synkliny znajdują się warstwy najmłodsze, a na zewnątrz (na tzw. skrzydłach) najstarsze.

Synklina w Profondeville w Belgii
Antyklina i synklina na schemacie

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj