Szkarłat

Szkarłatkolor znany jako królewska czerwień, w medycynie kolor krwi.

szkarłat
 
ilustracja
Przybliżone współrzędne barw1
Hex (szesnastkowo) #8B0000
RGB [0-255] (139, 0, 0)
CMYK [0–100%] (0, 100%, 100%, 45,5%)
HSV [°, %, %] (0°, 100%, 54,5%)
1dla większości barw są to tylko dane orientacyjne