Szkoła oficerska im. płk. Konowalca

Szkoła oficerska im. płk. Konowalca – konspiracyjna szkoła oficerska [potrzebny przypis] OUN, powstała w Krakowie na przełomie lat 1939/1940.

Komendantem szkoły był kpt. Stepan Suljatyćkyj, a jego zastępcą O. Kuźmińskyj.

WykładowcyEdytuj

Wykładowcami byli: por. Osyp Karaczewskyj (służba wewnętrzna), Tesla (terenoznawstwo, kartografia), por. Wasyl Sydor (organizacja), chor. Adrijanowycz (minowanie, broń chemiczna), chor. Brylewskyj i kursant Dmytro Myron (ideologia).

KursanciEdytuj

I kursEdytuj

Absolwentami tego kursu byli: Mykoła Arsenycz, Bezpałko, W. Burkowskyj, J. Wedmid, Ł. Zacnyj, W. Zełenyj, Mykoła Kłymyszyn, Iwan Kłymiw, R. Krawczuk, Ołeksandr Łućkyj, O. Masliak, Dmytro Myron, Wasyl Ochrymowycz, O. Sawczyńskyj, Jarosław Rak, Jarosław Staruch, Fedeczko, W. Czyżewskyj.

II kursEdytuj

Absolwentami drugiego kursu byli m.in. Iwan Rawłyk, Wasyl Iwachiw, Iwan Kłymyszyn i Julijan Kowalskyj.

III kursEdytuj

W 1941 przeprowadzono 3-miesięczny kurs polityczno-organizacyjny, dla działaczy posiadających już przeszkolenie wojskowe. Jego absolwentami byli: W. Worobeć, M. Hoszowskyj, W. Dejczakiwskyj, W. Dyszkant, M. Kantor, Mykoła Kłymyszyn, Kryłatyj, Krycewyj, W. Kulisz, Pawło Łysyj, Maczicha, S. Mudryk, I. Pyłypowycz, Poraj, W. Janczuk (w sumie 18 kursantów).

Lektorami byli: D. Myron (ideologia ukraińskiego nacjonalizmu), Jarosław Staruch (polityka), Wasyl Kuk (rozbudowa OUN, podziemie), Dmytro Majiwśkyj (działalność sowiecka i praca OUN), Iwan Mitrynga (propaganda), Borys Łewyckyj (koncepcja frontu przeciwbolszewickiego), Dmytro Hrycaj, Ołeksa Hasyn, Wasyl Sydor, J. Sonar, Kuźmińskyj (sprawy wojskowe), Mykoła Arsenycz (wywiad, kontrwywiad), Iwan Rawłyk (służba polityczna), Wasyl Turkowśkyj (praktyczna działalność SB).

Linki zewnętrzneEdytuj