Szlak handlowydroga, czy też sieć dróg, regularnie wykorzystywana przez kupców, łącząca różne ośrodki handlu i produkcji.

Szlaki handlowe w dawnej Polsce
Szlak bursztynowy
Przebieg jedwabnego szlaku w średniowieczu
Mapa Drogi Królewskiej w cesarstwie Achemenidów.

Termin ten najczęściej stosowany jest na określenie historycznych dróg handlowych, takich jak: Jedwabny szlak, szlak Celtów przejęty przez Rzymian i nazwany Szlakiem Bursztynowym, szlak od Waregów do Greków, Via Regia czy Trakt Litewski w I Rzeczypospolitej.