Tętnica przeponowa dolna

Tętnica przeponowa dolna (łac. arteria phrenica inferior) - parzyste gałęzie aorty brzusznej odchodzące na poziomie Th12 tuż pod rozworem aortowym przepony, a powyżej odejścia pnia trzewnego. Biegną po spodniej stronie części lędźwiowej przepony w górę, w bok i do przodu. Prawa przechodzi za żyłą główną dolną zaś lewa za przełykiem.

Naczynia jamy brzusznej. Tętnica przeponowa dolna jest małą tętnicą na górze ryciny

Zmienność osobniczaEdytuj

Tętnice przeponowe cechuje duża zmienność osobnicza. Czasem występują dodatkowe tętnice przeponowe dolne, mogą odchodzić od aorty wspólnym pniem, lub zaczynać się powyżej rozworu aortowego w przeponie. W 45% odchodzą od pnia trzewnego, w 6% od tętnicy nerkowej. Mogą też być gałęzią tętnicy żołądkowej lewej lub tętnicy wątrobowej wspólnej.
Oddaje następujące gałęzie:

  • tętnica nadnerczowa górna
  • gałąź boczna - zaopatruje część żebrową przepony
  • gałąź przyśrodkowa - zaopatruje środek ścięgnisty przepony
  • drobne gałązki do wątroby (prawa), przełyku (lewa) i do otrzewnej (obie)

Na wczesnym etapie rozwoju tętnice przeponowe dolne są parzystymi gałęziami trzewnymi aorty, których głównym zadaniem jest zaopatrywanie w krew nadnerczy.

BibliografiaEdytuj